Flyer voor de jeugd dag

Voor de Jeugd Dag 2022

Samen Opgroeien in Tilburg in een van de sprekers tijdens de Voor de Jeugd Dag 2022. Op 7 november 2022 blaast de Voor De Jeugd Dag 10 kaarsjes uit.

Voor de Jeugd Dag

Zetten we de thema’s van de afgelopen tien jaar op een rijtje, dan zien we een beweging in ons werkveld. Waar we ons de eerste jaren nog richtten op de aankomende transitie en de jeugdhulp die gemeenten moesten gaan bieden, is gaandeweg een steeds bredere kijk op de ontwikkeling van kinderen en gezinnen ontstaan. Meer en meer vragen wij ons af hoe wij als professionals thuis, op school en opvang en in de vrije tijd kunnen aansluiten bij het gezin. Ook wanneer er vragen of problemen zijn. En belangrijker: hoe we deze problemen mét de gezinnen kunnen voorkomen en dat wat goed gaat, versterken. Niet gek daarom dat kinderen en jongeren op de Voor De Jeugd Dag een steeds prominentere rol zijn gaan spelen.

Samen Opgroeien in Tilburg

Samen opgroeien Tilburg is als burgerinitiatief gestart en heeft na een jaar voorbereiding geleid tot een krachtige samenwerking. Beroepskrachten en vrijwilligers staan samen voor laagdrempelige, praktische hulp, luisteren, er gewoon zijn. Contour de Twern (welzijn) en Sterk Huis (jeugdzorg) zijn de twee pijlers onder de Coalitie. Partners van het eerste uur zijn GGD en het onderwijs. Samen Oplopen en Steunouder brengen als externe interventies samen met buurtgezinnen expertise en ervaring in. Informele steun bij opvoeden en opgroeien is preventief, langdurig en kan eenzaamheid van ouders – het gevoel er alleen voor te staan – verlichten. Informele steun wordt in Tilburg ook samen met jeugdhulp ingezet en kan de jeugdzorg transformeren door effectieve op- of afschaling. Zo is minder kostbare hulpverlening nodig. Dat vraagt een goede begeleiding van vrijwilligers door professionals. Wat het oplevert? Dat vertellen onze vraag en steunouders zelf!

Ben jij er ook bij? Kom naar onze sessie of volg het vanaf de bank. Inschrijven kan hier.