Een terugblik van Samen opgroeien in Tilburg

Welkom bij het jaarverslag van Samen opgroeien Tilburg, waarin we terugblikken op afgelopen jaar vol uitdagingen, kansen en successen. Samen Opgroeien Tilburg is een burgerinitiatief van José Rijnen. Zij bedacht, na 40 jaar werken in de jeugdzorg, dat hulp aan gezinnen echt niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn met allerlei intakes door professionals en beschikkingen van de gemeente. Het kan ook laagdrempelig in de vorm van informele steun en door het vergroten van het netwerk van mensen. Hoe eerder je aan de voorkant aanwezig bent met toegankelijke hulp, hoe minder problemen zich opstapelen. Uiteindelijk is er dan ook minder zware, specialistische hulpverlening nodig. In dit verslag nemen we u mee in onze missie en visie, laten we zien wat we het afgelopen jaar hebben bereikt en kijken we vooruit naar de toekomst. We zijn trots op wat we hebben bereikt en kijken uit naar wat nog komen gaat. Veel leesplezier!

Welkom bij Samen opgroeien Tilburg

Samen Opgroeien Tilburg

Samen opgroeien Tilburg is als burgerinitiatief gestart en heeft na een jaar voorbereiding geleid tot een krachtige samenwerking. Beroepskrachten en vrijwilligers staan samen voor laagdrempelige, praktische hulp, luisteren, er gewoon zijn. Interventies ‘Samen Oplopen’, R-Newt kids Thuis en ‘Steunouder’ brengen als externe interventies samen met buurtgezinnen expertise en ervaring in. Informele steun bij opvoeden en opgroeien is preventief, langdurig en kan eenzaamheid van ouders – het gevoel er alleen voor te staan – verlichten. Informele steun wordt in Tilburg ook samen met jeugdhulp ingezet en kan de jeugdzorg transformeren door effectieve op- of afschaling. Zo is minder kostbare hulpverlening nodig. Dat vraagt een goede begeleiding van vrijwilligers door professionals.

Samen Opgroeien Tilburg zet zich in voor het vergroten van informele steun voor jeugdigen, ouders en gezinnen. Wij dromen van een wereld waar het volkomen normaal is om vrijwilligers in te zetten binnen gezinnen, zelfs als er sprake is van complexe problematiek. Want met voldoende ondersteuning vanuit een professional kan dit de toekomst zijn. Hoe eerder we laagdrempelige hulp inzetten, hoe meer we grote problemen kunnen voorkomen.

Om deze droom te verwezenlijken, hebben we concrete doelen gesteld voor 2022. We hebben een bruggenbouw en een coördinator aangesteld, de Leertafel is operationeel en legt verbeterpunten vast en implementeert deze, en we gebruiken een gebruikersvriendelijke registratietool voor de Coalitie. Bij de leertafel wordt onderling veel informatie uitgewisseld over het vaak lastige proces van het inzetten van vrijwilligers bij gezinnen waar vaak specifieke kennis bij nodig is. Ons doel is om duurzame matches te bereiken tussen gezinnen en vrijwilligers. Daarnaast ondersteunen we ouders bij vragen, denken we mee en verwijzen we door. Samen werken we aan een toekomst waarin we elkaar helpen en ondersteunen als één grote gemeenschap.

Wat hebben we afgelopen jaar veel gedaan!

Samen Opgroeien Tilburg ondersteunt gezinnen met vrijwillige, laagdrempelige hulp

Een hoogzwangere moeder die in vechtscheiding ligt. Een alleenstaande vader die oververmoeid van werk naar supermarkt naar zwemles rent. Een gezin met geldzorgen. Een vader die veel weg is, een moeder die het niet meer volhoudt, overbelaste opa’s en oma’s. Ruziënde ouders, stressvolle situaties, eenzaamheid…

Veel leed blijft verborgen achter de voordeur. Mensen durven niet te praten uit gevoelens van schaamte of angst. Wat als ik mijn problemen deel, wat gebeurt er dan met ons, met mijn kinderen? Maar hoe stiller mensen blijven, hoe groter de problemen vaak worden. Samen Opgroeien Tilburg wil dit voorkomen. Niet met allerlei ingewikkelde maatregelen en oplossingen, maar juist heel simpel: gewoon door er voor iemand te zijn. Met een luisterend oor, een arm om iemands schouder of heel praktisch door wat taken binnen het gezin over te nemen.

Noortje Bijlvelt, coördinator Samen opgroeien Tilburg en Vivian Brokx zijn geïnterviewd over hun werk bij Samen opgroeien Tilburg. Lees het hier

Facts and figures

Doorverwijzers zijn onder andere:

 • De toegang
 • Makker
 • Mentaal Beter
 • Bureau Maks
 • William Schrikker stichting
 • Sterk Huis
 • Traverse
 • Integrale Vroeghulp (GGD, via Toegang)

Vragen van ouders:

 • Luisterend oor voor ouder
 • Iets leuks doen met de kinderen
 • Kinderen opvangen in steungezin
 • Ondersteuning bij bezoek aan bijvoorbeeld het consultatiebureau
 • Samen bellen naar instanties en zaken regelen rondom de kinderen
 • Netwerk versterken
 • Met kinderen op pad of activiteiten ondernemen zodat ouder even ontlast wordt.

Wat valt op?

 • De meeste gezinnen zijn eenoudergezinnen
 • Een kwart van de gezinnen hebben moeite met het spreken en schrijven van de Nederlandse taal
 • Ouders zijn altijd overbelast.
 • Bijna alle ouders zijn onzeker en soms bang dat de manier waarop zij hun gezin draaien afgekeurd wordt door een professional, bang dat hun kinderen dan uit huis worden geplaatst.
 • Alle ouders zijn blij en dankbaar met de hulp die Samen opgroeien Tilburg biedt.
 • Een aantal ouders heeft zelfstandig opnieuw contact met de coördinator gezocht met een nieuwe/andere hulpvraag.
 • Ouders durven opnieuw contact op te nemen door de toegankelijkheid, laagdrempeligheid en bereikbaarheid van de coördinator. Met WhatsApp.
 • Ouders zijn vaak al geholpen met een luisterend en begripvol bezoek van coördinator. Door een gesprek komen ouders ook soms tot een nieuw of ander inzicht. Ouders hebben soms iemand nodig die alles even op een rijtje zet met hen. Daarna komen we er samen achter dat de week eigenlijk al best goed georganiseerd is. Door samen te kijken naar het netwerk kom je er vaak al uit en zijn ouders geholpen.
 • Ouders ervaren veiligheid. Ze zijn ontspannen en vertellen hun verhaal makkelijk. Doordat coördinator vraagt naar hun verhaal en vooral luistert en aangeeft dat ze altijd mogen bellen. Door zelf ook contact te houden zorg je voor een veilige sfeer waarin ouders zich op hun gemak voelen. Ouders hoeven niet te mailen, komen niet in een keuzemenu terecht, staan niet in de wacht. Er is meteen persoonlijk contact. Als er te lang wordt gewacht dan ebt het gevoel van de noodzaak weg bij het gezin terwijl de noodzaak nog net zo hoog is als twee weken geleden.

We zijn ook actief op social media

Op naar 2024

 • Steeds meer onderzoeken wijzen op de toegevoegde waarde van Informele Steun naast hulpverlening. Samen Opgroeien Tilburg draagt bij aan het aanjagen van deze beweging.
 • De meerwaarde van inzet informele steun is niet altijd bekend of wordt niet altijd erkend en daardoor niet ingezet naast de reguliere werkwijzen van aangesloten partners. Medewerkers zien de meerwaarde van deelname maar voelen dit niet vanuit bestuurlijk niveau. Wij willen hier in 2023 aandacht aan besteden door een bestuurlijke tafel te organiseren. Wat hebben organisaties nodig om meerwaarde te zien, en informele steun structureel in te zetten?
 • De gemeente Tilburg erkent het belang van Informele Steun en beschrijft dit belang ook in hun subsidievoorwaarden.
 • Vraagverlegenheid van ouders kan ervoor zorgen dat ze niet de ondersteuning krijgen die ze graag zouden willen ontvangen. Gezinnen hebben niet goed zicht dat deze vorm van steun bestaat en wat het inhoudt. Goede aandacht en voorlichting vraagt daarom onze aandacht. Het is belangrijk om één punt te hebben waar ouders vragen kunnen stellen en aan de achterkant gekeken wordt wie de vraag kan oppakken.
 • Aantal matches groeit, werving vrijwilligers vraagt nog aandacht. Te weinig actieve burgers die zich in willen zetten voor informele steun in gezin. Daarom investeren we in 2023 in PR om te zorgen dat we voldoende vrijwilligers krijgen en de contacten met pleegzorg en mensen die daar afhaken.