It’s takes a village to raise a child

‘It takes a village to raise a child.’ Opvoeden is geen makkelijke opgave. Als het (even) niet zo lekker gaat, helpt het als iemand uit je eigen omgeving er voor je is, zodat je je gezien en gehoord voelt. Iemand die tijd voor je heeft, die meedenkt en de handen mee uit de mouwen steekt. Die wellicht oplossingen in het eigen netwerk mee kan vormgeven.

Niet alle ouders kennen die vanzelfsprekende steun vanuit die ‘village’. Bijvoorbeeld omdat ze hun netwerk achter hebben moeten laten als vluchteling, door een verhuizing of omdat het netwerk overbelast is. En soms zijn door allerlei problemen de verhoudingen verstoord geraakt met familie, vrienden of buren. 

Laagopgeleid zijn en worstelen met armoede zijn extra risico’s om er alleen voor te komen staan in de opvoeding. Daar alert op zijn aan de voorkant loont. Het kan dan zinvol of nodig zijn om informele steun door vrijwilligers te organiseren, op een manier waardoor continuïteit en kwaliteit gewaarborgd worden. Door vrijwilligers te werven, op te leiden en te begeleiden. 

Informele steun, gewoon iemand die er voor je is, dichtbij, kan voorkomen dat kleine problemen uitgroeien tot grote problemen, kan crisis in een gezin vóór zijn en helpt om formele zorg te verminderen. Informele steun werkt vaak preventief, bij lichte opvoedproblemen, en kan eenzaamheid van ouders, het gevoel er helemaal alleen voor te staan, verlichten. Informele hulp kan ook samen met specialistische jeugdhulp ingezet worden, zodat er makkelijk op- en afgeschaald kan worden. Dat vraagt een goede begeleiding van vrijwilligers door professionals.

In Tilburg gebeurt al veel op dit gebied. Dat willen we verbinden met elkaar. Partijen hebben elkaar gevonden en een Coalitie Informele steun voor jeugdigen en gezinnen in Tilburg gevormd. Met als doel afstemmen wat er al is, lacunes op te vullen, de kwaliteit van informele steun te bevorderen en te bewaken en informele steun toegankelijk te maken voor jeugdigen en gezinnen in Tilburg.

Wie vormen de coalitie informele steun?

De Coalitie is inmiddels uitgegroeid tot een daadkrachtig samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van onderwijs, preventie en zorg voor jeugdigen en gezinnen.

Communicatie toolkit voor partners